انجمن مرسیت | Mersit Forum

نسخه‌ی کامل: پرورش ، تغذیه و تکثیر عروس هلندی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

پرورش ، تغذیه و تکثیر عروس هلندی

موضوع‌ها

 1. بالا آوردن غذا در جوجه های سرنگی (0 پاسخ‌ها:)
 2. دمای مورد نیاز جوجه های عروس هلندی تا استقلال (0 پاسخ‌ها:)
 3. جدول سنی عروس هلندی به انضمام مراحل رشد (0 پاسخ‌ها:)
 4. پرورش غذایی و رفتاری جوجه عروس هلندی ها (0 پاسخ‌ها:)
 5. نکاتی در مورد غذای جوجه های 40 روزه تا 3 ماه (0 پاسخ‌ها:)
 6. آسیب پای جوجه عروس هلندی (0 پاسخ‌ها:)
 7. نحوه ی از مادر گرفتن جوجه ها (1 پاسخ:)
 8. آموزش دون خور کردن جوجه عروس هلندی (3 پاسخ‌ها:)
 9. انتخاب جفت برای عروس هلندی (1 پاسخ:)
 10. اطلاعات کلی در تغذیه ی جوجه عروس های سرنگی (0 پاسخ‌ها:)
 11. نمونه ای از جدول وزنی جوجه عروس ها (0 پاسخ‌ها:)
 12. نکاتی مهم در اولین پر ریزی جوجه عروس هلندی (0 پاسخ‌ها:)
 13. چگونه به جوجه ی سرنگی غذا بدهیم + ویدئو (6 پاسخ‌ها:)
 14. راهنمای اورژانسی غذا دادن به جوجه های سرنگی (0 پاسخ‌ها:)
 15. 2 روش ساده در تهیه ی جوانه ی گندم (0 پاسخ‌ها:)
 16. اطلاعات عمومی درباره ی تخم های عروس هلندی (0 پاسخ‌ها:)
 17. مراحل آماده کردن عروس هلندی برای جوجه کشی (0 پاسخ‌ها:)
 18. استثنائات در جفت زدن نژاد های ناخالص عروس هلندی (0 پاسخ‌ها:)