انجمن مرسیت | Mersit Forum

نسخه‌ی کامل: چلو ، پلو ، ته چین و ته دیگ
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

چلو ، پلو ، ته چین و ته دیگ

موضوع‌ها

 1. چلوکباب کوبیده مخصوص (2 پاسخ‌ها:)
 2. کلم پلو با گوشت قلقلی (0 پاسخ‌ها:)
 3. ته چین کباب کوبیده (0 پاسخ‌ها:)
 4. دمی شیرازی (0 پاسخ‌ها:)
 5. بادمجان پلوی شیرازی (0 پاسخ‌ها:)
 6. ته‌چین انگشتی (0 پاسخ‌ها:)
 7. مرغ با سس پرتقال (0 پاسخ‌ها:)
 8. ماهی شکم پر (0 پاسخ‌ها:)
 9. انار پلو (0 پاسخ‌ها:)
 10. چلو ماهیچه (1 پاسخ:)
 11. ته چین مرغ (0 پاسخ‌ها:)
 12. پلوی علی پاشا (غذای ترکی) (0 پاسخ‌ها:)
 13. رشته پلو (0 پاسخ‌ها:)
 14. ساطری پلو (0 پاسخ‌ها:)
 15. پلو شوشتری (0 پاسخ‌ها:)
 16. مرصع پلو (0 پاسخ‌ها:)
 17. شوید پلو و لوبیا چشم بلبلی (0 پاسخ‌ها:)
 18. دمپختک (0 پاسخ‌ها:)
 19. چند راهکار برای پخت برنج (0 پاسخ‌ها:)
 20. ته‌چین انگشتی (0 پاسخ‌ها:)