انجمن مرسیت | Mersit Forum

نسخه‌ی کامل: مقایسه تحلیل عملکرد راه های شریانی با روش های راهنمای ظرفیت جاده hc
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
در این مقاله PDF به مقایسه تحلیل عملکرد راه های شریانی با روش های HCM و سازمان حمل و نقل فلوریدا پرداخته شده است که نویسندگان آن عبارتند از :

محمود صفار زاده : دانشیار دانشکده عمران دانشگاه تربیت مدرس
سید صابر ناصر غلوی : کارشناس ارشد راه و ترابری
دانلود مقاله