انجمن مرسیت | Mersit Forum

نسخه‌ی کامل: بیگانه ای با من است
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
جوي فيلدينگ توانايي شگرفي در به تصوير كشيدن زندگي افراد با شرايط خاص دارد، شرايطي كه ممكن است براي هر كسي پيش آيد .                              (نیویورک تایمز) 

این داستان هم مانند دیگر داستانهای این نویسنده از قصه ای جذاب و هیجان انگیز برخوردار است که مطابق معمول باز  هم به بعد روانشناسی شخصیتها  و رفتارشناسی آنها  توجه خاصی شده است .  طبیعتا  طبق روال شیوه نگارشی خانم فیلدینگ  ، گره گشایی در صفحات پایانی صورت گرفته اما نه به غافلگیر کنندگی دیگر داستانهای وی. باز هم همان فضاهای چالش برانگیز آشنا.....    داستان درباره خانم جوانی است که..