انجمن مرسیت | Mersit Forum
دستیار تغییر لین - Lane change assistant - نسخه قابل چاپ

+- انجمن مرسیت | Mersit Forum (http://f.mersit.ir)
+-- انجمن: علمی و آموزشی (http://f.mersit.ir/forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: عمران (http://f.mersit.ir/forumdisplay.php?fid=5)
+---- انجمن: مهندسی راه و ترابری - حمل و نقل (http://f.mersit.ir/forumdisplay.php?fid=6)
+----- انجمن: ترافیک پیشرفته - ايمني در ترافيك (http://f.mersit.ir/forumdisplay.php?fid=123)
+----- موضوع: دستیار تغییر لین - Lane change assistant (/showthread.php?tid=264)دستیار تغییر لین - Lane change assistant - Dave_Doma - 2013-12-03

در صورتیکه راننده قصد تغییر مسیر را داشته باشد با کمک این سیستم می تواند فاصله و سرعت خودروهای دیگر را تعیین نماید ، در این سیستم برای تعیین فاصله و سرعت از علائم صوتی و یا نور استفاده می شود.
اشیا و اجسامی که در نقطه کور قرار داشته و قابل دیدن نیستند نیز با این سیستم قابل تشخیص می باشند .
دستیار تعویض لین می تواند با کمک سنسورهای رادار 24 GHz خودرو یا اجسامی که پشت و یا اطراف خودرو در لین کناری قرار دارند را تشخیص دهد.
[عکس: lca1.jpg]
تکنولوژی استفاده شده در سنسور در تاریکی و شرایط جوی تحت تاثیر قرار نگرفته و تا فاصله 50 متری راننده به راحتی می تواند خودروهای نزدیک شونده را ردیابی نماید.

در سرعت های بالا میزان تشخیص 50 متری کافی نبوده و این فاصله به حدود 120 متر افزایش می یابد و بدین منظور رادار سوم 24 گیگا هرتز فعال می شود.

اولین سری این سیستم ها در سال 2006 بکاررفته است.
[عکس: lca2.jpg]
کاربردهای دیگر این تکنولوژی رادار 24 گیگاهرتز عبارتست از:

- دستیار پارکینگ
- توقف و حرکت ACC
- ACC- کنترل هماهنگ شونده سفر
- سبک کردن تصادف و قبل از تصادف


مشخصات تکنیکی این سنسور به شرح زیر است :
[عکس: lca3.jpg]
سیما زینی - TTIC

سایت منبع