امتیاز موضوع:
  • 165 رای - 2.86 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
راه های رسیدن به موفقیت
Dave_Doma آفلاین
مدیر کل
*******

ارسال‌ها: 4,096
موضوع‌ها: 1,441
تاریخ عضویت: 2013 Nov
اعتبار: 2
#31
RE: راه های رسیدن به موفقیت
دو ویژگی تعیین کننده افراد موفق


1 – افراد موفق هنگام مواجهه با موقعیت های جدید و تغییرات بزرگ به خود می گویند :
” می دونم این موقعیت ترسناکه اما انجامش میدم ”

و شعارشان این است :
“بترس ولی انجام بده ”

2 – افراد موفق هنگام روبرو شدن با چالش های بزرگ و موقعیت های مبهم بجای اینکه بگویند :
” اگر نشد چی ؟ ”

به خود می گویند :

” اگر شد چی ؟”
“اگر اینبار موفق شدم چی ؟”
“اگر جواب مثبت بود چی ؟”

این تغییر رویکرد و تغییر نگرش شما را از یک فرد منفی گرای ناخودآگاه به فردی مثبت اندیش تبدیل می کند
یادتان باشد وقتی می ترسید احتمال گرفتن تصمیم های اشتباه زیاد است.
2017-02-11, 11:24 PM
پ.خ ارسال‌ها پاسخ
Dave_Doma آفلاین
مدیر کل
*******

ارسال‌ها: 4,096
موضوع‌ها: 1,441
تاریخ عضویت: 2013 Nov
اعتبار: 2
#32
RE: راه های رسیدن به موفقیت
شڪسـت ؛

در مقابــل موفقیـت نیسـت ،

بخـشِ جدایے ناپذیــرِ موفقیـت ،

شڪسـت اسـت …
2017-02-11, 11:26 PM
پ.خ ارسال‌ها پاسخ
Dave_Doma آفلاین
مدیر کل
*******

ارسال‌ها: 4,096
موضوع‌ها: 1,441
تاریخ عضویت: 2013 Nov
اعتبار: 2
#33
۷ گام برای رسیدن به خواسته ها
1-ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﯿﺪ.
ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺘﺎﻥ ﺑﻨﻮﺳﯿﺪ.
ﺭﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺷﻦ ،ﻭﺍﺿﺢ ﻭ ﺩﻗﯿﻖ ﺷﻮﺩ.
2- ﻫﺮ ﺷﺐ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺒﺢ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﯿﺪ.
3- ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻭ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺭﻭﯼ ﻫﺪﻓﺘﺎﻥ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎﺯﯼ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺫﻫﻨﺘﺎﻥ ، ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺘﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﯾﺪ.
4- ﺑﺎ ﯾﮏ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﯼ، ﺭﻭﺣﯿﻪ ﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺍﻓﮑﺎﺭﺗﺎﻥ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺭﺍﻫﺘﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺘﺎﻥ ﮐﻤﮏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ.
5- ﻗﺪﺭﺕ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﺎﺩﯾﺐ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻫﺪﻓﺘﺎﻥ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
✋ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﻫﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺘﺎﻥ ﻣﻨﺤﺮﻑ ﮐﻨﺪ.

6-ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﯿﺪ❗️
ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺳﺮ ﺭﺍﻫﺘﺎﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ.
ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
7- ﺳﮑﻮﺕ ﯾﮏ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ.
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﺮﺳﯿﺪ ﺯﯾﺎﺩ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﮑﻨﯿﺪ،ﺭﻭﯼ ﺍﻋﻤﺎﻟﺘﺎﻥ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺭﻭﯼ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ.
?ﺯﯾﺎﺩ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﯾﺎ ﺍﻫﺪﺍﻓﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭﻭﻧﺘﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ.
ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺪﻓﺘﺎﻥ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ.
2017-02-11, 11:28 PM
پ.خ ارسال‌ها پاسخ
Dave_Doma آفلاین
مدیر کل
*******

ارسال‌ها: 4,096
موضوع‌ها: 1,441
تاریخ عضویت: 2013 Nov
اعتبار: 2
#34
تمرین تمرکز فکر
یکی از بزرگ ترین و بهترین راه های مبارزه با تفکر بیش از حد، توانایی زندگی کردن در زمان حال است. احساس گناه در شکست های گذشته و نگرانی در مورد موضوعات آینده می تواند انرژی و اوقات شما را تحلیل برد ولی به وسیلۀ توجه به اکنون، شما به عشقی که شایستگی آن را برای خود دارید خواهید رسید. لائو تزو می گوید: “اگر شما افسرده هستید در گذشته زندگی می کنید. اگر شما مضطرب هستید، درآینده زندگی می کنید ولی اگر آرامش دارید، در زمان حال بسر می برید.” حال پرسش این است که چگونه می توانیم در زمان حال حاضر زندگی کنیم؟
با توجه به استراتژی هایی که در بالاتر برای داشتن یک ذهن آرام ذکر شد، شما می توانید با تمرکز حواس یا شکلی از مدیتیشن که بدون قضاوت و تفکرست، مشاهده گر زمان حالتان باشید. اگر در این حالت افکار مزاحم و نگران کننده به ذهن شما هجوم آورد، آن را نادیده بگیرید و اجازه دهید که با احترام تمام و بدون هیچ گونه تقلایی از ذهنتان عبور کند. انرژی افکارتان را آزاد سازید و فضای درونی آرام برای خود ایجاد کنید. برای دست یابی به نتایج سودمند؛ بهترین کاری که می توانید انجام دهید، یادگیری تکنیک های مراقبۀ فکری مانند مدیتیشن است ولی اگر انجام این کار برایتان مشکل است می توانید با تکرار جملات مثبت و امیدوار کننده در این مسیر گام بردارید.
2017-02-11, 11:34 PM
پ.خ ارسال‌ها پاسخ
Dave_Doma آفلاین
مدیر کل
*******

ارسال‌ها: 4,096
موضوع‌ها: 1,441
تاریخ عضویت: 2013 Nov
اعتبار: 2
#35
افراد سمی و خطرناک چه کسانی هستند
⭕️۱-آنان از همه چیز شکایت می‌کنند

⭕️۲-قضاوت می‌کنند

⭕️۳-گوش نمی‌دهند

⭕️۴-برای خود متأسفند

⭕️۵-انتقادی هستند

⭕️۶-راز نگه‌دار نیستند
2017-02-11, 11:35 PM
پ.خ ارسال‌ها پاسخ
Dave_Doma آفلاین
مدیر کل
*******

ارسال‌ها: 4,096
موضوع‌ها: 1,441
تاریخ عضویت: 2013 Nov
اعتبار: 2
#36
برای میلیاردر شدن هیچگاه به متخصص بودن نیازی نبوده و نیست…
استیو جابز (بنیانگذار اپل) نه متخصص برنامه‌نویسی بود، نه متخصص طراحی بود و نه متخصص فناوری‌های نوین.

بیل گیتس(بنیانگذار مایکروسافت) همانند استیو جابز، تخصص خاصی در برنامه نویسی، طراحی و فناوری‌های نوین ندارد!

احد عظیم زاده (بزرگ‌ترین صادرکننده فرش ایران) شاید فرش بافی بلد باشد، اما نه متخصص فرش‌بافی است، نه متخصص نساجی!

بابک بختیاری (خالق برند آیس پک)، نه متخصص تغذیه است، نه متخصص بستنی‌سازی !

به نظر شما از لیست میلیاردهای جهان، چند نفرشان متخصص هستند؟
کمتر از ۲%

برای میلیاردر شدن هیچگاه به متخصص بودن نیازی نبوده و نیست…
2017-02-11, 11:41 PM
پ.خ ارسال‌ها پاسخ
Dave_Doma آفلاین
مدیر کل
*******

ارسال‌ها: 4,096
موضوع‌ها: 1,441
تاریخ عضویت: 2013 Nov
اعتبار: 2
#37
چیزهایی را بخرید که از سقف آرزوهایتان کوچک‌تر هستند
? به طور مثال شما علاقه دارید که یک ماشین آخرین مدل داشته باشید یا بهترین گوشی پرچمدار موجود در بازار را بخرید.

☑️ جالب است بدانید افراد ثروتمند حتی وقتی توانایی مالی چنین خریدهایی را نیز دارند، آنها را نمی‌خرند و چیزهایی کمی ارزان‌تر (مثلا خودروی مدل سال قبل) را خریداری می‌کنند تا در خرید خود صرفه‌جویی کرده باشند.
2017-02-11, 11:42 PM
پ.خ ارسال‌ها پاسخ
Dave_Doma آفلاین
مدیر کل
*******

ارسال‌ها: 4,096
موضوع‌ها: 1,441
تاریخ عضویت: 2013 Nov
اعتبار: 2
#38
تا می‌توانید سخت کار کنید و دوباره سخت کار کنید
بینگ گوردون:

“تا می‌توانید سخت کار کنید و دوباره سخت کار کنید”

?بینگ گوردون یک کارآفرین و سرمایه‌گذار موفق است. از نظر او سخت‌کوشی است که می‌تواند انسان را موفق کند و بعد داشتن یک راهنما و مشاور که بتواند در مسیر موفقیت یاری‌گر ما باشد. تلفیق سخت‌کوشی و یادگرفتن از افراد صالح و ناصح نردبانی مستحکم به سوی تعالی و توفیق است. گوردون در خصوص داستان زندگی خود چنین می‌نویسد:

? “همیشه افسوس می‌خورم که چرا زودتر از ۲۸ سالگی شروع به کار نکردم.

?بعد از سال‌ها استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، آموخته‌ام که افرادی که بیشترین بهره را از فرصت‌ها می‌برند آن‌هایی هستند که سریع‌تر کار خود را شروع می‌کنند. آن‌ها از همان ابتدا بیش-توفیق هستند، این اصطلاحی است که من به افراد بسیار موفق می‌دهم. آن‌ها همیشه بهترین سوالات را می‌پرسند و همواره ایده‌هایی ناب در پستوهای ذهن خود دارند.

?به قول یکی از هنرمندان هالیوود، تا می‌توانید سخت کار کنید و باز سخت کار کنید. اما اولین توصیه من این است که در ابتدا یک مرشد و مشاور صالح برای خود استخدام کنید تا روشنی بخش مسیر تعالی شما باشد. کسی را انتخاب کنید که تحسین شما را برانگیزد و دست کم یک نسل از شما مسن‌تر باشد و روی شما تسلط مستقیم نداشته باشد.

?نداشتن چشم‌انداز و دید روشن از آینده می‌تواند به بهای از دست دادن ماه‌ها و بلکه سال‌ها از عمر گرانقدر شما باشد.

?جف برنزل رئیس واحد پذیرش دانشگاه ییل یک ایده ی جذاب برای استخدام مشاور دارد: “تمام اساتید به پیروان و همراهان فکری خود تمایل دارند؛ پس کتابی به قلم آن‌ها را زیر بغل بزنید، پیش آن‌ها بروید و خود را با سوالی در خصوص کتاب آن‌ها معرفی کنید. اینگونه آن‌ها خود راهنمایی شما را به دست خواهند گرفت.”
2017-02-11, 11:42 PM
پ.خ ارسال‌ها پاسخ
Dave_Doma آفلاین
مدیر کل
*******

ارسال‌ها: 4,096
موضوع‌ها: 1,441
تاریخ عضویت: 2013 Nov
اعتبار: 2
#39
موفقیت و برداشت اشتباه ما از آن
موفقيت يعنى آنطور كه دلِ خودتان مى خواهد زندگى كنيد؛ كارى كه خودتان دوستش داريد را انجام دهيد؛ آدمى كه خودتان دوستش داريد را دوست بداريد.
لباسى كه خودتان مى پسنديد را به تن كنيد، در راهى كه خودتان انتخاب كرديد قدم برداريد …

? به تعبيري « ما بيشتر مي پسنديم كه خوشبخت نباشيم اما ديگران ما را خوشبخت بدانند تا اين كه خوشبخت باشيم اما ديگران ما را بدبخت بدانند.. »
2017-02-11, 11:44 PM
پ.خ ارسال‌ها پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  راز موفقیت از زبان آنتونی رابینز Dave_Doma 12 6,948 2017-06-21, 01:08 PM
آخرین ارسال: mfdonline

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان