امتیاز موضوع:
  • 148 رای - 2.78 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
دیوار های شهر من ...
mfdonline آنلاین
IT
*******

ارسال‌ها: 1,589
موضوع‌ها: 608
تاریخ عضویت: 2013 Nov
اعتبار: 0
RE: دیوار های شهر من ...
کار ما این نیست که بچه هامونو واسه روبرو شدن با دنیای ظالم آماده کنیم کار ما اینه که بهشون یاد بدیم دنیا رو از ظلم و جنایت نجات بدن
2017-08-28, 12:47 AM
پ.خ ارسال‌ها پاسخ
mfdonline آنلاین
IT
*******

ارسال‌ها: 1,589
موضوع‌ها: 608
تاریخ عضویت: 2013 Nov
اعتبار: 0
RE: دیوار های شهر من ...
در اين جهان همه چيزي در هم شکسته
به جز خاموشي 
هيچ باقي نمانده است. ]بگذاريد در اين کشتزار گريه کنم[. افق بي روشنايي را جرقه ها به دندان گزيده است. "فدریکو گارسیا لورکا" 
ترجمه از : احمد شاملو
2017-08-28, 12:51 AM
پ.خ ارسال‌ها پاسخ
mfdonline آنلاین
IT
*******

ارسال‌ها: 1,589
موضوع‌ها: 608
تاریخ عضویت: 2013 Nov
اعتبار: 0
RE: دیوار های شهر من ...
یه ﻣﻌﻠﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺏ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ خیلی ﺧﻮﺵ ﺍﺧﻼﻕ ﺑﻮﺩ.
ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﯼ ﺧﺪﻣﺘﺶ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺁﺭﻭﻡ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ داشتنی..
ﺟﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺑﭽﮕﯿﻤﻮﻥ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺳﺘﯿﻢ ناراحتیش رو ببینیم
 ﻭ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﻰ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﺎﺵ
ﮔﻮﺵ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ.
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ: ﻫﺮ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ. ﺑﻠﺪ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﻫﻢ ﻣﯿﺮﻡ مطالعه میکنم جواب میدم.
ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﯼ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﻛﺮﻳﺎﻯ ﺭﺍﺯﻯ قصد ساختنش را داشتند.
ﺯﮐﺮﯾﺎﯼ ﺭﺍﺯﯼ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎ ﺗﯿﮑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ، ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺩﯾﺮﺗﺮ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪ ﻫﻤاﻧﺠﺎ ﺩﺭﻣاﻧﮕﺎﻩ ﺭﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ ﺳﻮﺍﻻﯼ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺁﻗﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ:
بچه ها : ﺳﮕﺎ ﮔﻮﺷﺘﺎ ﺭﻭ ﻧﺨﻮﺭﺩﻥ؟
معلم: ﻧﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺑﻮﺩﻩ. ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ!
بچه ها : ﺩﺯﺩﺍ ﮔﻮﺷﺘﺎ ﺭﻭ ﻧﺒﺮﺩﻥ؟
معلم: ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﺷﺎﻳﺪ ﮐﺴﯽ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺑﻮﺩﻩ.
بچه ها :  ﮔﻮﺷﺘﺎ ﺭﻭ ﻛﻪ ﺑﺮﺍ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ، ﺍﺳﺮﺍﻑ ﻧﺒﻮﺩ؟
معلم: ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ، ﭼﻬﺎﺭ ﺗﯿﮑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺍﯾﺮﺍﺩﯼ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻛﻪ ﻓﺎﺳﺪ بشه.
بچه ها : ﺍﮔﻪ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﺘﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﻦ، ﮐﺠﺎ ﺩﺭﻣﻮﻧﮕﺎﻩ ﺭﻭ میسازند؟
معلم: ﺳﻮﺍﻝ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮﺩ ﺣﺘﻤﺎ ﺻﺒﺮ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﺪﻭﻡ ﺗﻴﻜﻪ ﮔﻮﺷﺖ  زودتر فاسد میشود.
بچه ها : ﺍﻭﻥ ﮔﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮﻧﺪ ﺭﻭ ﺁﺧﺮﺵ ﻣﻴﺨﻮﺭﻧﺪ؟
معلم:  ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﭘﺴﺮﺟﺎﻥ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﻥ ﺩﻳﮕﻪ.
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺯ ﺟﺎیش بلند شد…
 ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺖ در ﮐﻼﺱ ﯾﻪ ﮐﻢ ﻛﻪ ﺍﺭاﻡ ﺷﺪ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﯼ ﺧﺪﻣﺘﻢ ﺗﻤاﻡ ﻣﯿﺸود،.
ﺑﻪ ﺍﺧﺮ ﻋﻤﺮﻡ ﻫﻢ ﺯﯾﺎﺩ ﻧﻤاﻧﺪﻩ…
ﻭﻟﯽ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺴﻮﺯد ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻤﻠﮑﺘﻢ
ﮐﻪ ﺫﻫﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﯿﮑﺶ، ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻫﻤﺶ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﮔﻮﺷﺘ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﯾﮑ نفر ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ﭼﻰ ﺷﺪ؟
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ؟ ﻧﺸﺪ؟ ﺍﺻﻼ ﭼﻄﻮﺭ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﺴﺎﺯﻥ؟
ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺗﻮ ﺫﻫﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﺮ ﻭ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ، ﺟﺎﯾﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﯼ ﻭﻃﻦ ﻧﻤﯿﻤاﻧد
ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﻧﮓ ﺑﺨﻮﺭد ﺳﺮﺵ ﺭاﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭﯼ ﺩﺳﺘﺎﺵ ﻭ ﮔﻔﺖ:
ﺁﺭاﻡ ﺑﺮﯾﺪ ﺗﻮ ﺣﯿﺎﻁ.
ﻭﻟﻰ ﻣﺎ ﻧﺮﻓﺘﯿﻢ.
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﭼﯽ ﮔﻔﺖ ﻭ ﭼﯽ ﺷﺪ.
ﻓﻘﻂ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﺳﺎﮐﺖ ﻭ ﻣﻌﻠﻢ ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﯾﻢ، ﺗﺎ ﺯﻧﮓ ﺧﻮﺭﺩ…!!
(آخرین تغییر در ارسال: 2017-10-24, 02:38 AM توسط mfdonline.)
2017-10-24, 02:36 AM
پ.خ ارسال‌ها پاسخ
mfdonline آنلاین
IT
*******

ارسال‌ها: 1,589
موضوع‌ها: 608
تاریخ عضویت: 2013 Nov
اعتبار: 0
RE: دیوار های شهر من ...
مردمانی لای موج های آب در آتش میسوزند ، مادری،فرزند بی جانش را میبیند و ما خیابان های شهر را راه میرویم یا میرانیم وبه هم خبر می دهیم از هم، شام کجایی؟ تلگرام رفع فیلتر شد!

‏دلمان از دریا گرفته که زورش به آتش نمیرسد،حواسمان به خودمان نیست.
"صابرابر"
2018-01-16, 01:07 AM
پ.خ ارسال‌ها پاسخ
mersit آنلاین
مدیر کل
*******

ارسال‌ها: 40
موضوع‌ها: 24
تاریخ عضویت: 2013 Nov
اعتبار: 0
RE: دیوار های شهر من ...
[عکس: 81297643499715265345.jpg]
دیوار این خانه ها زیادی بلند و سرد است وسکوت مرگبار درون انها که در انتظار مسافری همیشگی هستند ؛برای شما بیش از اندازه طولانی وممتد است

زمستان هم که تمامی ندارد وگویی خیال رفتن ندارد.
این برهوت وسر پناه غریب،بی پناهیتان راکاملا عیان کرده
ناله هایتان مطمئناً در این دیوارهای موازی و خانه های بی همسایه طنینی نخواهد داشت.

خانه ای بی پنجره با سقفی از آسمان هجمه ی بلا را چه آسان در خود می پذیرد.

دستتان خالیست ولی دلتان پر از غوغا ؛

کو زیر اندازی که تن خسته تان را کمی ارام کند ویا رواندازی که پاهای سرما زده تان را اندکی گرم کند؟!

کسی از گرسنگی و بی‌پناهی شما شرمنده نیست؛ زیرا هرگز کسی از غذای خود از زیارت ها و سفرهای خود واز جشن ها وبریز وبپاش های خود ؛حتی اندک سهمی به اندازه ی لقمه ای نان برای شما قائل نیست.

از تمام در آمد ها وسرمایه وثروت این مملکت یک متر قبر عاریه ای نصیب شما شده که انهم وقتی گرفتار لطف مسئولان شوید از شما پس گرفته خواهد شد؛شما جا ماندگانید و دلیل آن را هم نمی دانید ؛حتی آنانکه باید بدانند هم نمی دانند؛!

تنها خداوند می داند و قضاوتش به روز عدل ...

پرویز پرستویی


----------------------------------------------------------------------------------------------

توره به هَمی اِمام رضا هَمی کلیه مُوره بخر !

ــ شُما قِرار بود هَمی کلیه ماره بِخِرن حَج اّقا ! بره هَمی اَمَدُم !

ــــ عمو جان این ازمایش ها نشون میده شما خودت یکی از کلیه هات خوب کار نمیکنه … بخوای اون یکی رو بفروشی به مشکل میخوری !

ــــ شُما حَج اّقا او سالِمَه ره بخِر … اوکه عیب دِره مالِ خُودُم ! مالِ بَد بیخ ریشهِ صاحابش ! بُخُدا مُو نونِ حَلار خُوردُم حَج اقا … برات خِیر مُکُنه !!

ــــ شما متوجه نشدی من چی گفتم عمو جان … من میگم اگه اون کلیه سالم رو بفروشی خودت چیکار میکنی …؟

ــــ خودُم به جَهَندَم ! مُو با هَمو کلیه خِراب سَر مُکُنُم ! شُما جُوشه مُوره نَزن ! مَگه شُما وَکیل وَصی مُویی ؟ شُما سالِمَه ره وَردار پُولشَم بده بُرو رَدِه کارت !!

ــــ نمیشه عمو جان !

ــــ مُو ای پول ره ماخام حَج اّقا …مِفَهمی ؟ …. مُو زنُم مریضه دُکتُرش گفته باید عَمل بره … گفته از زیر میز باید دو میلون تِمَن بُدُم بهش … اگه نِدُم عمل نِمُکنه … اووَخ زنُم میمیره … مُونسم میمیره … عزیزُم میمیره … ! مُو که خیر سَرُم بره ای زَن هیشکار نِکردم که ! گفت کربلا بُردُمش حَرم امام رضا … گفت مدینه برُدمش شابدوالعظیم … یَک عُمری با بَدبختیام ساخته .. حالا پول عملش ره نِتِنُم جُور کُنُم ظلمه دیگه بُخُدا …! تُوره به هَمی اِمام رضا بخر هَمی کلیه ره مُوره ازی بَدبختی نِجات بده !

ــــ برو کمیته امداد بابا جون ! برو عزیزم من وقت ندارم !

ــــ رفتُم بُخدا … رفتُم به ابا الفَرض ! … یَک کیلو روغن نِباتی با یَک ریزه برنج کِردَن تو پاکت دادَن بهم …مُویَم پَرت کردُم همونجه گفتم مَگه مُو گدایُم لامصَبا !… یَکم سَر صِدا کردُم بیرونُم کردن ! اخه مُو دردمه به کی بُگم ؟ کوجا بُرُم ؟ به کی………

از وبلاگ تلخ نوشته ها ( مسعود مشهدی )
2019-12-23, 10:59 PM
پ.خ ارسال‌ها پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 9 مهمان